KONTAKT TVIS KØKKENER

Ønsker du at kontakte en forhandler, så anvend BOOK MØDE eller find kontaktdata på den enkelte forhandler under FIND BUTIK.

DIN TILFREDSHED

Vi bestræber os på altid at levere et produkt, så du som kunde er helt tilfreds. Hvis dit nye produkt ikke opfylder dine forventninger, så kontakt venligst din forhandler, så I kan finde en løsning på situationen.

Klagemuligheder for forbrugere 
Forbrugere har i henhold til forbrugerklageloven mulighed for at indbringe en tvist mellem forbrugeren og Tvis Køkkener til: 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

www.forbrug.dk


Omhandler tvisten produkter og services vedrørende køkken, bad og garderobe, kan klagen indbringes for Køkken Anke Foreningen. Køkken Anke Foreningen kan kontaktes på: 

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København

www.koekkenanke.dk