FUNKTIONELLE
AFFALDSYSTEMER

Affaldsposer i de forskellige kommuner

INGEN STANDARDER PÅ
POSER TIL BIOLOGISK AFFALD

Der er kommet et stort fokus på affaldssortering, og det er forventeligt, der vil ske yderligere ændringer i mange kommuner. Ved at vælge en ventileret spand, der er justerbar kan denne tilpasses til den posetype, din kommune har valgt at bruge til biologisk affald. Lugtgener mindskes fra affaldet ved at anvende en ventileret spand.

PLACER AFFALDS-
SPANDEN I HØJDEN
GØR AFTØRRINGEN
AF BORDPLADEN LET

HVILKET AFFALDSSYSTEM SKAL DU VÆLGE?

Hvor mange beholdere har man brug for, hvis man skal affaldssortere? Hvor skal skraldespanden placeres?

Efterhånden skal de fleste af os sortere madaffald og restaffald, og det er mest praktisk at have begge dele i nærheden af køkkenvasken. Derfor anbefaler vi altid mindst to beholdere. Derudover kan det være rart med mulighed for at sortere én eller flere af disse: plast, metal, glas og papir.

Hvis du har mulighed for at dedikere en skuffe til affaldssortering, findes der flere rigtig gode løsninger med op til fire spande. Skal det hele være i vaskeskabet, skal du måske tænke mere kreativt eller nøjes med to spande i køkkenet og finde pladsen et andet sted i hjemmet.

Går du med tanker om nyt køkken, anbefaler vi altid, at du vender mulighederne med den konsulent, der tegner dit køkken. Den rigtige løsning til netop dit køkken, afhænger altid af dit behov og hvor meget, der skal sorteres.

Tænk affaldsløsninger ind i køkkenets indretning, ligesom Tvis Køkken i køkkenet på Gammelgaard

BOOK ET MØDE
MED EN KØKKENKONSULENT

BOOK ET MØDE