BÆREDYGTIGHED
IND I KØKKENET

Bæredygtighed er et altoverskyggende tema i dag. Et tema nogle har forholdt sig til, og mange der er i overvejelser om, hvilke ændringer de vil foretage i deres forbrug. Det er ved at blive almindeligt accepteret, at vi ikke længere bare køber og smider væk, som vi lyster. Også ved køb af nyt og indretningen af køkkener, badeværelser og garderober er der en række overvejelser.

6 TJEKPUNKTER
TIL ET MILJØVENLIGT VALG

Det kan være svært at finde rundt i bæredygtighedsjunglen. Derfor har vi spurgt Lars Rasmussen, produktudviklingschef på vores fabrik, om, hvad du skal kigge efter, når du vil tænke bæredygtighed ind i dit køkken. Han fortæller:

”Der er nogle oplagte punkter, som jeg vil opfordre til at tjekke for at blive klogere på produktets bæredygtighed. Desuden bør man også sikre sig, at køkkenet er indeklimamærket.”

Her får du 6 tjekpunkter, som gør en forskel for miljøet:
Tvis Køkkener Frame Brun Køkken med FSC træ bordplade

1

FSC®-CERTIFICERET TRÆ​

FSC-certifikatet er en international mærkningsordning til træ og papir. Du kan med god samvittighed købe produkter med FSC-mærket, fordi certifikatet sikrer bæredygtighed ved at der ikke fældes flere træer end mængden af træer, som den skoven kan reproducere. Samtidig er FSC din sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de ansatte i skovplantagerne er korrekt uddannede, bruger passende sikkerhedsudstyr og lønnes retfærdigt.

Til bordplader i massivtræ anvender vi udelukkende FSC-certificeret træ. Andre træmaterialer i vores produktion leveres fra europæiske skove med ansvarlig skovproduktion.

Læs mere om FSC her 

2

GENANVENDELSE AF TRÆ

Genanvendelse – recycling – af træ til nye produkter har en positiv indvirkning på miljøet. Genanvendelse mindsker nemlig forbruget af jomfrueligt træ, så vi ikke belaster skovene. I vores produktion anvender vi spånplader fra en dansk producent dels på grund af kvaliteten, dels på grund af den korte transport, der giver en minimal CO2-påvirkning. Spånpladerne fremstiller vi fortrinsvist af genanvendeligt træ, og vores fabrik leverer også al affaldstræ tilbage til spånpladeproducenten, hvor det genanvendes.

3

LIM UDEN GIFTSTOFFER

Lim kan afgive giftige dampe i dit hjem, når det kommer i kontakt med f.eks. vand eller varme. Derfor skal du kigge efter produkter med lim uden giftstoffer. Vi anvender en særlig miljøvenlig lim – PUR-lim – til laminatlåger og bordplader, der ikke afgiver giftige dampe.

4

INDEKLIMAMÆRKNING

Et godt indeklima er afgørende for dit velbefindende. Når du kigger efter Indeklimamærket på materialer, møbler og inventar, får du mindst mulig kemi ind i din bolig til fordel for både din sundhed og komfort. Indeklimamærkede materialer er også en naturlig del af bæredygtigt byggeri, hvor et godt indeklima bidrager til den sociale bæredygtighed.

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig ordning med strenge krav til produktet. Mærket har f.eks. en øvre grænse for udledning, der er 50% under det, lovgivningen tillader.

Alle køkkener, badeværelser og garderober fra Tvis Køkkener er certificeret med Dansk Indeklima Mærkning.

Læs mere om Indeklimamærket her 

Tvis Køkkener M-line køkken Valnød

5

HOLDBARHED OG HØJ KVALITET

Et køkken i høj kvalitet er et bæredygtigt køkkenvalg. Et kvalitetskøkken holder i mange år, og du tærer derfor ikke unødigt på naturens ressourcer ved at købe nyt og smide ud. Tvis Køkkener fremstilles med en høj kvalitet, som gør det holdbart i mange år. 

6

RECIRKULATION

Når dit Tvis køkken skal udskiftes, kan elementerne tages ned og afleveres på en genbrugsstation. Alt rent træ bliver genanvendt til spånplader, så dit gamle køkken bliver recirkuleret. Hele indsatsen for et rent miljø dokumenteres i et klimaregnskab, som aflægges af koncernen bag Tvis Køkkener, TCM Group.

Se vores udvalg af køkkenserier

PRODUKTION MED OMTANKE

For os er det en selvfølge at producere med omtanke. Siden 1952 har vi produceret køkkener med omhu og omtanke for både produktionen og for den verden, vi lever i. Derfor kan du trygt stole på, at dit køkken er skabt under hensyntagen til miljøet, social ansvarlighed og sikkerhed.

PRODUKTIONSPROCESSER OG ENERGIBESPARELSER

På vores fabrik i Tvis producerer dygtige fagfolk det hele selv ud fra stolte, danske håndværkertraditioner side om side med højteknologiske maskiner.

Et Tvis køkken skal igennem op til 138 processer, som er en kombination af håndværk og højteknologi, før vi til sidst laver en kvalitetskontrol. På vores fabrik i Tvis i Vestjylland har vi et konstant fokus på at optimere processerne og reducere miljøpåvirkningen heraf.

Den væsentligste kilde til CO2-udledning på fabrikken er el- og varmeforbruget. Derfor har vi strenge energipolitikker på vores fabrikker. Vi udskifter halogen-belysning med LED, som er langt mere miljøvenligt. For at spare på strømmen slukker lyset på vores fabrik og kontorer automatisk – selv de små ændringer kan gøre en grøn forskel.

Vores produktion består primært af træbearbejdning, limning og maling/lakering. Gennem hele produktionsprocessen har vi et højt fokus på at reducere mængden af affaldsmateriale. For eksempel returnerer vi affaldstræ fra vores fraskær af spånplader til vores leverandører, som genbruger det i deres produktion af nye spånplader. Maling og limning kan også have en indvirkning på miljøet. Derfor anvender vi kun lim og maling i passende, lukkede omgivelser på fabrikken, for at sikre at håndteringen har så minimal miljøpåvirkning som mulig.

Vores fokus på at reducere miljøpåvirkningen af vores produktionsprocesser har resulteret i et fald i vores emission af CO2 i 2019 til 3,1 tons CO2 pr. 1 mDKK omsætning fra 3,2 tons i 2018.

Vi foretager løbende nye investeringer i fabrikken, som ikke kun effektivisere produktionen og højner kvaliteten, men som også har en positiv effekt på miljøpåvirkningen. Vores nye UV-lakanlæg er et godt eksempel. Det nye anlæg resulterer i en øget kapacitet på 30 %, en stærkere lak samt en samlet reduktion af CO2-aftrykket på 5 %.

Alle Tvis køkkener bliver produceret fra bunden, for vi tror ikke på masseproduktion. Vi har derfor ikke varer på lager, men producerer ét køkken ad gangen. Med en ordreproduktion undgår vi at opbygge et spildlager ved overproduktion.

Læs om de 6 trin til dit nye køkken

MATERIALER

Vi udvælger nøje materialerne til vores produktion, så vi sikrer en høj kvalitet og mindst mulig påvirkning af miljøet.

Til bordplader i massivtræ anvender vi udelukkende FSC®-certificeret træ, som kommer fra ansvarlig skovproduktion. Det betyder bl.a., at der ikke fældes mere træ, end naturen kan nå at reproducere, at arbejdsforholdene for skovarbejderne er godkendte samt at dyr og planteliv beskyttes. Andre træmaterialer i vores produktion leveres fra europæiske skove med ansvarlig skovproduktion.

Alle indkøbte MDF-plader, som anvendes i produktionen, er baseret på PEFC-certificerede råvarer fra bæredygtige skove. PEFC er en international non-profit organisation og verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtigt skovbrug. PEFC-sporbarhedscertificeringen giver en uafhængig verifikation af, at de skovbaserede produkter stammer fra bæredygtigt forvaltede skove.

I 2019 blev vores produkter også optaget i Miljømærkning Danmarks ECO Label database.

Vi anvender spånplader fra en dansk producent for at minimere CO2-forureningen ved transport og på grund af den gode kvalitet. Ca. 95 % af vores indkøbte spånplader fremstilles ved hjælp af minimum 70 % genbrugstræ. Spånpladerne er ligeledes E1 godkendte, som betyder, at de indeholder mindre formaldehyd.

Læs hvordan vi udvælger finér

I vores produktion anvender vi en særlig miljøvenlig lim – PUR-lim – til laminatlåger og bordplader. Limen afgiver ikke giftige dampe og reagerer ikke overfor påvirkninger fra hverken vand, varme eller damp. Det betyder, at fronten er særdeles stærk og meget holdbar – og god for dit indeklima.

Alle Tvis køkkener er testet af Teknologisk Institut og certificeret med Dansk Indeklima Mærkning. Dansk Indeklima Mærkning er din dokumentation for, at materialerne i dit køkken, bad eller garderobe ikke afgiver kemiske stoffer eller skadelige partikler. For at leve op til mærkningens strenge krav, anvender vi blandt andet en miljøvenlig lak uden opløsningsmidler til UV-lakerede, hvide køkkenlåger. Lakken giver både et rent produktionsmiljø og sikrer et rent miljø hjemme hos dig. Og vi borer også kun huller i korpus efter behov, så vi undgår unødig udledning af skadelige stoffer. 

CO2-BESPARENDE TRANSPORT

Vi har generelt fokus på kort og samlet transport, så klimapåvirkningen bliver så lille som mulig.

Et Tvis køkken er 100 % dansk produceret på vores fabrik centralt placeret i Jylland. Det sikrer en lav CO2-udledning som følge af transport – både transport til vores fabrik fra vores danske leverandører og transporten af færdige køkkener til vores kunder. Samtidig er vores produktionsfaciliteter samlet ét sted, så vi undgår unødig transport under produktion.

 

Vi leverer et Tvis køkken i én samlet levering. Vi samler og pakker alle køkkenelementerne med hvidevarer, bordplader og eventuelle løsdele, der er bestilt til køkkenet. Det hele pakkes på en lastbil og transporteres samlet til kunden. Én samlet levering giver færre kilometer på landevejen, og det kan mærkes på CO2-bundlinjen. Samtidig anvender vi en lokal transportør, der bor nabo til vores fabrik, så også her har vi fokus på minimal transport og CO2-udslip.

SOCIAL ANSVARLIGHED

Ansvarlighed dækker bredt – også hos Tvis Køkkener. Derfor har vi tilsluttet os FN’s Global Compact som en del af vores CSR-politik. Global Compact opstiller 10 principper for virksomheders samfundsansvar. Global Compact’s 10 principper bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi har derfor forpligtet os til at gøre principperne til en del af vores forretningsaktiviteter og til at rapportere til Global Compact om vores indsat.

Implementeringen af Global Compact principperne ses særligt på vores fabrik i Tvis, hvor vi har stort fokus på sikkerhedsprocedurer og arbejdsmiljø. Her lyder vores mantra: ”Én arbejdsulykke er en for meget.” Vi opstiller også krav til vores leverandører i forhold til at sikre gode arbejdsforhold og miljøvenlig produktion. Derfor har koncernen bag Tvis Køkkener, TCM Group, udarbejdet et Code-of-Conduct, som bredt dækker alle aspekter af de 10 Global Compact principper.

Vi kan derfor med sikkerhed sige, at ingen produkter solgt i 2019 eller tidligere år har været udviklet eller produceret ved hjælp af børnearbejde.

Læs mere om de 10 principper i FN’s Global Compact her

For at sikre at vi overholder menneskerettigheder, arbejdsmiljø og antikorruption har koncernen bag Tvis Køkkener implementeret et internt whistle blower system, som gør det muligt for medarbejdere at rapportere eventuelle bekymringer og vidneaktiviteter.

Vi støtter op om danske arbejdspladser. Derfor har vi valgt at gå imod outsourcing-tendensen og i stedet producere alt fra bunden på vores fabrik i Tvis i Vestjylland. Et Tvis køkken er derfor 100 % dansk produceret.

Vi er fast besluttet på at støtte uddannelsen af næste generation af arbejdsstyrken. Derfor ansætter vi lærlinge i produktionen og nogle af vores øvrige medarbejderfunktioner.

HENT VORES KØKKENBOG

BESTIL KØKKENBOGEN HER