ANSVARLIGHED
IND I KØKKENET

”Bæredygtighed” er et altoverskyggende tema i dag. Et tema nogle har forholdt sig til, og mange der er i overvejelser om, hvilke ændringer de vil foretage i deres forbrug. Det er ved at blive almindeligt accepteret, at vi ikke længere bare køber og smider væk, som vi lyster. Også ved køb af nyt og indretningen af køkkener, badeværelser og garderober er der en række overvejelser.

6 TJEKPUNKTER
TIL ET MERE MILJØVENLIGT VALG

Det kan være svært at finde rundt i, hvad man som kunde skal være opmærksom på, når man gerne vil træffe mere ansvarlige valg i sit nye køkken med omtanke for miljøet. Derfor har vi spurgt Lars Rasmussen, produktudviklingschef på vores fabrik, om, hvad du skal kigge efter. Han fortæller:

”Der er nogle oplagte punkter, som jeg vil opfordre til at tjekke for at blive klogere på produktet. Fx er det især vigtigt, at køkkenet er indeklimamærket.”

HER FÅR DU 6 TJEKPUNKTER, SOM GØR EN FORSKEL:
Tvis Køkkener Frame Brun Køkken med FSC træ bordplade

1

FSC®-CERTIFICERET TRÆ​

Materialerne til vores produktion udvælger vi nøje, så vi sikrer en høj kvalitet og mindst mulig påvirkning af miljøet. Vi bestræber os på udelukkende at bruge certificeret, ansvarligt træ, og vi anvender f.eks. kun FSC®-certificeret træ til bordplader af massivtræ. Det betyder bl.a., at der i en FSC®-certificeret skov ikke fældes mere træ, end naturen kan nå at reproducere, at arbejdsforholdene for skovarbejderne er godkendte, og at dyr og planteliv beskyttes.

Læs mere om FSC her

2

GENANVENDELSE AF TRÆ

Vores leverandører af spånplader benytter genbrugstræ i deres produktion. Det betyder, at 95% af vores anvendte spånplader fremstilles med gennemsnitligt 90% genbrugstræ. Affaldstræ fra vores egen fabrik leveret tilbage til spånpladeproducenten og indgår dermed i produktionen af nye spånplader. Det samme vil ske, når dit Tvis køkken en dag skal udskiftes og du afleverer det på din lokale genbrugsstation.

3

LIM UDEN GIFTSTOFFER

Lim kan afgive giftige dampe i dit hjem, når det kommer i kontakt med f.eks. vand eller varme. Derfor skal du kigge efter produkter med lim uden giftstoffer. Vi anvender PUR-lim til laminatlåger og bordplader. PUR-lim er særlig modstandsdygtig overfor fugt og varme, og så afgiver den ikke giftige dampe.

4

INDEKLIMAMÆRKNING

Et godt indeklima er afgørende for dit velbefindende. Når du vælger materialer, møbler og inventar med Indeklimamærket, får du mindst mulig kemi ind i din bolig. Dansk Indeklima Mærkning er din dokumentation for, at materialerne i dit køkken, bad eller garderobe ikke afgiver kemiske stoffer eller skadelige partikler. Det er godt for både din sundhed og komfort.

Alle køkkener, badeværelser og garderober fra Tvis Køkken er certificeret med Dansk Indeklima Mærkning.

Læs mere om Indeklimamærket her

Tvis Køkkener M-line køkken Valnød

5

HOLDBARHED OG HØJ KVALITET

Et køkken i høj kvalitet er et ansvarligt køkkenvalg. Et kvalitetskøkken holder i mange år, og du tærer derfor ikke unødigt på naturens ressourcer ved at købe nyt og smide ud. Et køkken fra Tvis er et langsigtet valg, der i både design, kvalitet og funktion bliver en naturlig del af boligen i mange år. 

6

TRANSPARENS

Hos Tvis Køkken ønsker vi at skabe transparens omkring vores produkters miljømæssige påvirkning i hele deres livscyklus. Derfor har vi dokumenteret vores produkters CO2-aftryk i en EPD – også kaldet en miljødeklaration, som er et dokument, der verificeres af en 3. part.

Derudover rapporterer koncernen bag Tvis Køkken, TCM Group, årligt omkring indsatsen indenfor bæredygtighed. Her kan du orientere dig om tiltagene inden for både det sociale og det miljømæssige aftryk, som virksomheden sætter.

Se vores EPD – miljødeklaration her

PRODUKTION MED OMTANKE

For os er det en selvfølge at producere med omtanke. Siden 1952 har vi produceret køkkener med omhu og omtanke for både produktionen og for den verden, vi lever i. Derfor kan du trygt stole på, at dit køkken er skabt under hensyntagen til miljøet, social ansvarlighed og sikkerhed.

PRODUKTIONSPROCESSER OG ENERGIBESPARELSER

På vores fabrik i Tvis i Vestjylland producerer dygtige fagfolk vores produkter ud fra stolte, danske håndværkertraditioner side om side med højteknologiske maskiner, hvorefter vi laver en kvalitetskontrol.

Den væsentligste kilde til CO2-udledning på fabrikken er el- og varmeforbruget. Derfor arbejder vi konstant med at optimere vores maskiner og arbejdsgange.

Vores produktion består primært af træbearbejdning, limning og maling/lakering. Gennem hele produktionsprocessen har vi et højt fokus på at reducere mængden af affaldsmateriale. For eksempel returnerer vi affaldstræ fra vores fraskær af spånplader til vores leverandører, som genbruger det i deres produktion af nye spånplader. Maling og limning kan også have en indvirkning på miljøet. Derfor anvender vi kun lim og maling i passende, lukkede omgivelser på fabrikken for at sikre, at håndteringen er så sikker som mulig.

For at have noget at holde os selv op på har vi sat en målsætning om at reducere vores direkte CO2-emission med 42% frem mod 2030. Dette mål er blevet godkendt af Science Based Targets initiative.

Frem til nu har vi allerede gjort meget for at reducere CO2-emissionen blandt andet ved at erstatte nogle af vores naturgasfyr med varmepumper. Fremadrettet vil vi skifte vores strømforbrug til strøm fra vedvarende kilder og desuden begynde at kortlægge vores indirekte CO2-emission.

Alle Tvis køkkener bliver produceret fra bunden, for vi tror ikke på masseproduktion. Vi har derfor ikke varer på lager, men producerer ét køkken ad gangen. Med en ordreproduktion undgår vi at opbygge et spildlager ved overproduktion.

I ESG-rapporten fra TCM Group (link), som er koncernen bag Tvis, kan du læse meget mere om arbejdet med bl.a. reduktion af CO2-aftrykket og hvordan det har udviklet sig det seneste år.

Læs om de 6 trin til dit nye køkken

MATERIALER

Vi udvælger nøje materialerne til vores produktion, så vi sikrer en høj kvalitet og mindst mulig påvirkning af miljøet.

Til bordplader i massivtræ anvender vi udelukkende FSC®-certificeret træ og træ fra andre kontrollerede kilder. I en FSC®-certificeret skov fældes der ikke mere træ, end naturen kan nå at reproducere, og her er arbejdsforholdene for skovarbejderne godkendte, ligesom dyr og planteliv beskyttes. Andre træmaterialer i vores produktion leveres fra europæiske skove med ansvarlig skovproduktion.

Vi anvender spånplader fra en dansk producent for at minimere transporten og på grund af den gode kvalitet. Ca. 95 % af vores indkøbte spånplader fremstilles ved hjælp af minimum 90% genbrugstræ. Spånpladerne er ligeledes E1 godkendte, som betyder, at udledningen af formaldehyd til omgivelserne er kontrolleret.

I vores produktion anvender vi en PUR-lim til laminatlåger og bordplader. Limen afgiver ikke giftige dampe og reagerer ikke overfor påvirkninger fra hverken vand, varme eller damp. Det betyder, at fronten er særdeles stærk og meget holdbar – og god for dit indeklima.

Alle Tvis køkkener er testet af Teknologisk Institut og certificeret med Dansk Indeklima Mærkning. Dansk Indeklima Mærkning er din dokumentation for, at materialerne i dit køkken, bad eller garderobe ikke afgiver kemiske stoffer eller skadelige partikler. For at leve op til mærkningens strenge krav, anvender vi blandt andet en miljøvenlig lak uden opløsningsmidler til UV-lakerede, hvide køkkenlåger. Lakken giver både et rent produktionsmiljø og sikrer et rent miljø hjemme hos dig. Og vi borer også kun huller i korpus efter behov, så vi undgår unødig udledning af skadelige stoffer.

KORT OG SAMLET TRANSPORT

Vi har generelt fokus på kort og samlet transport, så klimapåvirkningen bliver så lille som mulig.

Et Tvis køkken er 100 % dansk produceret centralt i Jylland. Det sikrer en lav CO2-udledning som følge af transport – både transport til vores fabrik fra vores danske leverandører og transporten af færdige køkkener til vores kunder.

Vi leverer et Tvis køkken i én samlet levering. Vi samler og pakker alle køkkenelementerne med hvidevarer, bordplader og eventuelle løsdele, der er bestilt til køkkenet. Det hele pakkes på en lastbil og transporteres samlet til kunden. Samtidig anvender vi en lokal transportør, der er nabo til vores fabrik, så også her har vi fokus på minimal transport.

SOCIAL ANSVARLIGHED

Ansvarlighed dækker bredt – også hos Tvis Køkken. Derfor har vi tilsluttet os FN’s Global Compact som en del af vores CSR-politik. Global Compact opstiller 10 principper for virksomheders samfundsansvar. Global Compact’s 10 principper bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi har derfor forpligtet os til at gøre principperne til en del af vores forretningsaktiviteter og til at rapportere til Global Compact om vores indsats.

Implementeringen af Global Compact principperne ses særligt på vores fabrik i Tvis, hvor vi har stort fokus på sikkerhedsprocedurer og arbejdsmiljø. Her lyder vores mantra: ”Én arbejdsulykke er en for meget.” Vi opstiller også krav til vores leverandører i forhold til at sikre gode arbejdsforhold og miljøvenlig produktion. Derfor har koncernen bag Tvis Køkken, TCM Operation, udarbejdet et Code-of-Conduct, som bredt dækker alle aspekter af de 10 Global Compact principper.

Læs mere om de 10 principper i FN’s Global Compact her

For at sikre at vi overholder menneskerettigheder, arbejdsmiljø og antikorruption har koncernen bag Tvis Køkken implementeret et internt whistle blower system, som gør det muligt for medarbejdere at rapportere eventuelle bekymringer og vidneaktiviteter.

Vi støtter op om danske arbejdspladser. Derfor har vi valgt at gå imod outsourcing-tendensen og i stedet producere vores produkter på vores fabrik i Tvis i Vestjylland. Et Tvis køkken er derfor 100 % dansk produceret.

Vi er fast besluttet på at støtte uddannelsen af næste generation af arbejdsstyrken. Derfor ansætter vi lærlinge i produktionen og i nogle af vores øvrige medarbejderfunktioner.

HENT VORES KØKKENBOG

BESTIL KØKKENBOGEN HER